x
x

Stuur mij een demo en meer info

Geleverde dienst: Explanimation

Het Isendoorn College merkt dat leerlingen veel afleiding hebben van hun mobiele telefoon en gaat daarom het 'Thuis of in de kluis' beleid hanteren. Om dit beleid onder de aandacht te brengen wilden ze een explanimation laten ontwikkelen, met daarbij een combinatie van presentatie en animatie.
Portfolio: Videoproductie

Betrouwbare partij, heldere communicatie en creatieve producten

Wij vonden de samenwerking met ZoomWorks erg fijn. Er werd altijd helder gecommuniceerd welke stappen er ondernomen werden en wat hier voor nodig was.

Het Isendoorn College is een scholengemeenschap voor regulier en tweetalig mavo, havo en vwo. Hun kernbegrippen? Een open sfeer, collegialiteit, veranderingsbereidheid en een leerlinggerichte houding. Ze zijn constant bezig om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst en zijn altijd op zoek naar vernieuwing.

5:00

JFC // ZoomWorks

Maak grote hoeveelheden informatie behapbaar en leuk met een interactieve animatie.

1:54

Mastocytose // ZoomWorks

Leg complexe zaken op simpele en heldere wijze uit met behulp van een speelse 3D animatie.

1:06

Reinaerdt // ZoomWorks

Een extra dimensie in jouw video: 3D.